Hvad er Coaching?? Coaching er en kommunikationsform, hvor det er et ligeværdigt og anerkendende forhold mellem coach og klient. Formålet med coaching er, at støtte klienten i at få større indsigt i sine tanker, følelser og handlinger, således at der skabes mulighed for positive forandringer. Coachens vigtigste opgave er at lytte, obsevere og stille spørgsmål. Coaching er fremadrettet og optimistisk, og har fokus på at finde løsninger.  På forskellige tidspunkter i livet har vi alle oplevet, at vores tilværelse ikke udvikler sig, som vi kunne ønske. Modgang, sygdom, tab, svigt og konflikter hører også med til livet. Nogle gange føler vi, at vi står ved en skillevej uden at kunne beslutte hvilken vej, vi fremover skal fortsætte ud ad. Andre gange kan ubalancen mellem arbejdsliv, familieliv og fritidsliv bringe os langt væk fra os selv. Velkommen til min hjememside "Vær ikke bange for modstand - husk det er i modvind og ikke i medvind en drage stiger"  "Det er ikke vindens retning, men måden du sætter dine sejl, der afgør om du kommer i mål"